جواب درک مطلب صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه کلاس پنجم دبستان ابتدایی درس اول تماشاخانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چه راه‌هایی برای شناخت بهتر این عالم، وجود دارد؟
2. علف سبز و لطیفی را که در میان سنگلاخ روییده است با چشمه‌ی روانی که از دل کوه می‌جوشد، مقایسه کنید.
شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها را بگویید.
3. منظور از آفریده‌های ساکت خدا چیست؟
4. چرا عنوان «تماشاخانه» برای این درس انتخاب شده است؟ شما چه عنوانی را برای این درس پیشنهاد می کنید؟

جواب

1. مطالعه در طبیعت و تأمّل درباره چیزهایی که هر روز میبینیم و از کنارشان می گذریم ، پرسش از هر چیز و جست جو برای یافتن پاسخ آن، راه های مناسبی برای شناخت عالم است
2. تفاوت ها : الف) علف سبز، لطیف و شکننده است و پژمرده می شود ولی چشمه اینطور نیست
ب) آب چشمه جاری و روان است ولی علف ساکن است.
شباهت ها : الف) هر دو میان سنگلاخ ها و سنگ ها بیرون آمده اند.
ب)هردو از نعمت هاي زیبای خداوند هستند
3. منظور آفریده های بی صدا (صدای تاریکی شب، صدای روشنایی روز و … ) یا کم صدایی (صدای حشره ها، صدای ماهی های نالاب و …) خداوند است. در واقع آفریده هایی که صدای آن چنانی ندارند
4. چون هر یک از پدیده های عالم تماشاگهی برای دیدن زیبایی های آفرینش هستند. در واقع عالم تماشاخانه شگفتی های آفرینش است.
نشانه های زیبایی خدا

۵-جهانی که خدا آفریده مثل چه چیزی میماند؟
مثل دفتری می ماند که خدای مهربان به پاکی و زیبابی در آن نگاشته مینگارد