جواب درک مطلب صفحه ۹۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس چهاردهم راز زندگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. نظر غنچه و گل را با هم مقایسه، و دو تفاوت آنها را بیان کنید
2. به نظر شما راز زندگی چیست؟
3. منظور از « گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است» چیست؟
4. چرا شاعر «دل گرفته» را به «غنچه» و «خنده» را به «گل» نسبت داده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. از نظر گل زندگی شکوفایی و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن است ولی از نظر غنچه زندگی سرشار از غم و اندوه و نا امیدی است.
2. زندگی، رشد و پیشرفت همراه با ایمان و تقوای الهی.
3. عمر گل بیشتر است و تجربه ی آن به مراتب از غنچه بالاتر است.
4. زمانی که انسان دلی سرشار از اندوه و غم دارد مانند غنچه در لاک خود فرو می رود اما وقتی شاداب و سرحال و خندان است مانند گل چهره ای باز و دلپسند و زیبا به خود می گیرد.

ریحانه : 1_ گل به زندگی امید دارد ولی غنچه نه
2_توکل بر خدا و تلاش برای رسیدن له هدف خویش
3_عمر گل بیشتر است به خاطر همین تجربه زیادی دارد
4_چون غنچه کاملا مثل گل باز نشده ولی گل باز است و خنده می کند..

نویسنده : 1 غنچه با دل گرفته گفت : (زندگی بعضی وقت ها نخندیدن است.)و گل هم با خنده گفت : (زن دگی یعنی شاداب بودن است و راز زندگی همان سر سبزی است.)

2 راز زندگی هم رازیست و باید بسیار محبت دیده باشد.

3 یعنی از غنچه تجربه ی بیشتری از زندگی را دارد.

4 چون که غنچه عمر کمی را برجای دارد. و چون که گل بسیار عمر طولانی را دارد به خاطر همان با لبخند گفته شده است..

نویسنده : زيرا گل هميشه باز و شكوفا است و تجربه ي زيادتري هم دارد اما غنچه بسته است و نشانه ي ناراحت بودن ان است .(گلزندگي را بيشتر تجربه كرده است و زندگي را زياد تر دركو خوبتر دركش كرده است)..

فاطمه : خیلی خوب بود
۱.☆گل زندگی را بازو زیبا میدید ولی غنچه زندگی را بسته و تاریک میدید
☆غنچه بی تجربه ولی گل با تجربه است
۲.راز زندگی یعنی ایمان به خدا و توکل بر او و صبر و استقامت در سختی ها
۳.گل با تجربه تر از غنچه است
۴.وقتی انسان ناراحت و اندوهگین است مانند غنچه است اما وقتی شاد و خوشحال است مانند گل دارای چهره ی باز و دلپسند است
۵.منظور از زبان سبز چیست؟یعنی زبان خوش.

خدیجه : راز زندگی از نظر من علاقه داشتن به اطرافیان و امید به خدا اس.