جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس نهم رنج هایی کشیده ام که مپرس از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا دهخدا پایبند نام نبود؟
2. ارزش و عظمت لغت نامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟
3. چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟
4. چهار اتفاق مهم دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید.
5. دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه، و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون نام را جاودانی نمی دید.
2. شاهنامه ی فردوسی.
3. او تمام عمر خود را در راه حفظ و بزرگداشت زبان و ادب پارسی صرف بود، بنابراین در آخرین دقایق عمر نیز بخشی از زبان پارسی را که مناسب حال او در آن لحظه ها باشد، درخواست کرد.
4. 1) درگذشت پدرش در سن 9 سالگی.
2) فراگیری علم و فنون نزد معلمانی چون شیخ غلامحسین بروجردی و شیخ هادی نجم آبادی.
3) در گذشت مادرش.
4) تالیف لغتنامه ی دهخدا.
5. در آن دوران فراگیری علم بسیار سخت و تعداد معلم ها بسیار محدود و دسترسی به جزوات و کتاب ها بسیار سخت بود اما شباهتی که آن دوران با این دوران دارد استفاده از دانش معلمان می باشد.

ناشناس : 1)چون نام جاودانی و همیشگی نمی دانست
2)شاهنامه فردوسی ؛زیرا به دلیل حماسی بودن
3) چون دهخدا در سراسر.

آیدا فرخیانی : چرا دهخدا پایبند نام نبود؟زیرا دهخدا نام و شهرت را جاودانی و همیشگی نمی دانست.
ارزش و عظمت لغتنامه دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟چرا؟با شاهنامه فردوسی زیرا هر دو لغات ارزشمند فارسی را در خود حفظ کرده اند.
چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟چون دهخدا کل عمر خود را با زبان فارسی و آثار بزرگان گذرانده بود و در لحظات پایانی چون آرامش بخش بوده و مناسب حالش بود آخرین دقایق عمر خود را با این غزل به پایان برد.
چهار اتفاق مهم دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید؟۱-در گذشت پدر در ۹ سالگی،۲-فراگیری علوم قدیم در حجره های مختلف و فراگیری زبان فرانسوی،۳-نوشتن لغتنامه،۴-درگذشت مادرش در میانه تالیف لغتنامه..