جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درک مطلب درس ششم سرود ملی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا سرود ملّی، در درس به آیینه تشبیه شده است؟
2. چه کارهایی برای آزادی و استقلال یک کشور باید انجام داد؟
3. سرود ملّی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند؟ هر کدام نشانه‌ی چیست؟
4. در سرود ملّی از چه چیزی به عنوان «نقش جان ما» یاد شده است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چون به وسیله آن مردم یک کشور، همچون آینه گذشته ها، آرزو، پیروزی ها و اعتقادات خود را در آن می یابند.
2. فداکاری و سخت کوشی مردم، ضامن آزادی و استقلال کشور است.
3. شباهت ها : الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند.
ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.
4. پیام امام همان استقلال و آزادی نقش جان ماست.

نویسنده : ۵-وقتی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران پایان یافت قهرمان چه کار هایی انجام داد؟
قهرمان دست های خود را بالا برد و به احساسات مردمی که در ورزشگاه بودند پاسخ داد.

یلدا : 1-چون کارهای کشورمان را جلوی چشمانمان می آورد.