جواب درک مطلب صفحه ۷۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس یازدهم شهدا خورشیدند از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟
2. شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.
3. چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد تا همه جا را روشن کند شهیدان از جان خود گذشتند تا ما آرامش و آسایش داشته باشیم در واقع آرامش و آسایش ما به خاطر نور شهداست.
2. شهید نامش چون سنگ نشانه ای است بر راه.
3. شهیدان مانند خورشید تابانند و مسیر راه را برای سایر انسان ها روشن می کنند.

ناشناس : ۱ چون آزادی و آبادی خانه و میهن ما در گرو حضور شهداست و اگر آنها نبودند،سرزمین ما هم نبود.شهدا راه زندگی ما را روشن کرده اند.

نویسنده :‌شهیدان مثل خورشید راه ما را روشن و به خوبی ها دعوت می کند.
۲ شهید مانند گلبرگ گل ها پرپر شده است
۳ هردو خود میسوزند تا راه دیگران را روشن کنند.

فاطمه خورسند : 1 همان طور که چراغ می سوزد اما به اطراف خود نور می دهد و شهیدان از جان خود گذشتند تا ما در ارامش و اسایش زندگی کنیم
2شهید مثل شمعی است که خود می سوزد و راه درست را به ما نشان می دهد
3 شهید مانند خورشید می تابد و مسیر راه را برای ما روشن می سازد.

بارش : چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ چون مانند چراغ در خانه ی ما است و نشان دهنده ی راه درست است.

تیلا : چون آنها راه را به ما نشان می دهند و چراغ را هم برای ما روشن می کنند.

راضیه نوروزی :‌۱.چون چراغی است که در خانه ی ما می سوزد.
۲.شهدا فرشته هستند.
۳.نام هردو مثل خورشید می درخشد..