جواب درک مطلب صفحه ۷۴ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درک مطلب درس نهم نام آوران دیروز امروز و فردا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. آقای فرهنگ کدام کتاب را برای بچه ها مناسب دانست؟
2. شناختن بزرگ مردان و دلاوران کذشته و امروز، چه کمکی به ما می کند؟
3. از نام آوران دیروز چه کسانی را مشناسید؟
4. به نظر شما، مقصود از «نام آوران فردا» چه کسانی هستند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. نام آوران دیروز، امروز، فردا.
2. انسان اگر گذشته و امروز خود را خوب بشناسند، در آینده نزدیک، خود نیز یکی از نام آوران فردای ایران خواهد شد.
3. ابوعلی سینا، امیرکبیر، کوروش کبیر، زکریای رازی، خواجه نصیر الدین توسی، آریو برزن.
4. نوجوانان و جوانان امروز در واقع همان دانش آموزان و دانشجویان امروز.