جواب درک مطلب صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک مطلب درس پنجم چنار و کدوبن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. عمر درخت چنار و بوته‌ی کدو، هر کدام در این داستان چقدر بود؟
2. چرا کدو پس از شنیدن سنّ چنار، به او خندید؟
3. به نظر شما، حق با چنار بود یا بوته‌ی کدو؟ دلیل بیاورید.

جواب : 1. عمر درخت چنار : دویست سال
عمر بوته کدو : 20 روز
2. چون کدو پس از دویست روز توانسته بود از نظر قدّی از چنار برتر شود.
3. به زمانی که باد پاییزی بوزد. چون در آن هنگام مشخّص می شود که کدام یک از آن ها در مقابل باد می تونند استقامت کنند.
4. چنار، درست است که از نظر قدّی بوته کدو توانسته بود پس از 20 روز از چنار 200 ساله بلندتر شود اما استقامت بسیار بالایی در مقابل باد ها و سرما و … در مقایسه با بوته کدو دارد.