جواب درک و دریافت صفحه ۸۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک و دریافت بخوان بیندیش بوعلی و بهمنیار از سایت نکس لود دریافت کنید.

با توجه به نمودار زیر درباره ی عناصر داستانی که خواندید، گفت و گو کنید.
شخصیت ها:
زمان:
مکان:
رویدادها یا حوادث:
1. چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟
2. بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شخصیت ها: بهمنیار، بوعلی سینا.
زمان: چهار صد سال بعد از دوران پیامبر (ص).
مکان: منزل بوعلی.
رویدادها یا حوادث: اصرار بهمنیار جهت پیامبر خواندن بوعلی، اذان گفتن مسلمان در شب سرد زمستان.
پیام: علاقه شدید مسلمانان به پیامبر (ص) و پیروی کردن از فرمان های ایشان در سخت ترین شرایط.
1. چون بوعلی دارای استعدادی خارق العاده و فکری خلاق بود و سرآمد مردمان زمان خود بود.
2. بوعلی در یک نیمه شب برفی و سرد از وی طلب آب کرد ولی او از انجام آن سرباز زد و در همان.
موقع، مسلمانی شروع به اذان گفتن کرد. بوعلی به او گفت : من در این مدتی که استاد تو بودم، آن قدر نتوانستم تو را تحت تاثیر بگذارم که تو در این نیمه شب برایم یک ظرف آب بیاوری ولی پیامبر ما با این که در چهارصد سال قبل زندگی می کرده است: آن چنان تاثیری در مردمی که حتی او را ندیده اند، گذاشته است که فردی بدون هیچ ناراحتی و برای انجام یک عمل غیر واجب در هوای سرد و برفی بیرون می آید و اذان می گوید.

نویسنده : شخصیت:بوعلی،بهنمیار،مرد مسلمان یا اذانگو
زمان:چهارصد سال بعد از دوران پیامبر مکان:خانه بوعلی رویداد یا حوادث:اصرار بهنمیار جهت حرف دروغین که بوعلی خود را پیامبر معرفی کند،خواندن مرد مسلمان در شب سرد زمستان پیام:علاقه شدید بوعلی مسلمانان به پیامبر اسلام و پیروی از ایشان.

نویسنده : رویدادها:علاقه شدید مسلمانان به پیامبر(ص)وپیروی کردن از فرمان های ایشان درسخت ترین شرایط.

نویسنده :‌رویدادها:علاقه شدید مسلمانان به پیامبر (ص) و(مدیر این سایت خ ر ر ر ر است خخخخ) و پیروی کردن از فرمان های ایشان در سخت ترین شرایط..