جواب درک و دریافت صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم درک و دریافت بوی گل و ریحان ها درس هفتم از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) کدام نوع لحن برای خوانش این شعر مناسب است؟ چرا؟
2) چرا این سروده، در ادب غنایی جا می گیرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) لحن آهنگین و غنایی ، تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود. با تقسیم بیت ها به پاره های موسیقایی، شعر را بخوانید.
2) چون تناسب های آوایی، برجسته ترین ویژگی این شعر است، هنگام خواندن شعر، آهنگ و موسیقی ویژه ای به گوش می رسد و سبب دلنشینی و شورانگیزی بیشتر می شود.