جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک و دریافت خرچنگ و مرغ ماهی خوار بخوان و بیندیش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- منظور از مثل» از شیر مرغ تا جان آدمیزاد« چیست؟
2- علت شلوغی فروشگاه چه بود؟
3- پدر، در این داستان چه شخصیتی داشت؟ از متن دلیل بیاورید.
4- با توجه به متن، دو تفاوت بقالی های کوچک و فروشگاه را بیان کنید.
5- استفاده از کارت اعتباری چه خوبی و چه بدی دارد؟
6- چرا آنها از اینکه نتوانسته بودند خرید کنند، راضی بودند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- یعنی همه چیز .
2- چون جمعه بود.
3- انسان مدرن و به روز ، به دلیل خرید از فروشگاه های زنجیره ای و استفاده از کارت اعتباری و مذمت خرید با اسکناس.
4- بقالی های کوچک نزدیک تر هستند و همچنین می توان از آن ها به دلیل آشنایی با فروشنده نسیه خرید کرد اما فروشگاه های بزرگ دارای همه نوع جنس گوناگون بوده و خرید راحت تر است.
5- خوبی : آسانی خرید، عدم اتلاف وقت، حمل آسان پول، سخت تر شدن سرقت.
بدی : درصورت خراب بودن سیستم ها قابل استفاده نیست. امکان گم شدن و خراب شدنش بیشتر.
6- چون باید آن همه خرید را با اتوبوس های واحد می آوردند که کار سختی بود.