جواب درک و دریافت صفحه ۴۸ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم درک و دریافت دوستان همدل درس پنجم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. یونس و مهدی چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟
2. اگر شما به جای یونس بودید، در برابر پیشنهاد مهدی چه می کردید؟
3. به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
4. با توجّه به متن، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید
مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت.
یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود.
تا اینکه یک روز هم‌کلاسی‌ها یونس را به مدرسه برگرداندند.
یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند.
زبان آنها را نمی دانست.
معلّم گفت: نتیجه‌ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم‌کلاسی‌هاست.
معلم از او خواست به مهدی کمک کند تا درس‌هایش را بهتر یاد بگیرد.
آنها چند روزی به مدرسه نرفتند.

جواب

1. مهدی به درس علاقه زیادی نداشت ولی یونس از شاگردان ممتاز کلاس بود هر دو علاقه زیادی به گشت و گذار و تفریح داشتند.
2. به حرف مهدی گوش نمی دادم و او را متقاعد می کردم که از مدرسه فرار نکند.
3. یکی اینکه چون جزء یکی از دانش آموزان ممتاز کلاس بود و بچّه ها نمی خواستند او نیز همانند مهدی دچار افت تحصیلی شود و دومی حسّ عذاب وجدان و گناهی که در یونس بابت فرار از مدرسه وجود داشت.
4. ترتیب آن ها به صورت زیر می باشد:
1) یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود.
2) زبان آنها را نمی دانست.
3) معلم از او خواست به مهدی کمک کند تا درس‌هایش را بهتر یاد بگیرد.
4) مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت.
5) آنها چند روزی به مدرسه نرفتند.
6) تا اینکه یک روز هم‌کلاسی‌ها یونس را به مدرسه برگرداندند.
7) معلّم گفت: نتیجه‌ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم‌کلاسی‌هاست.
8) یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند.