جواب قلمرو فکری صفحه ۱۵۳ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم درک و دریافت و اگر دیدی به ناگاه خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.