جواب درک و دریافت صفحه ۱۶۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب درک و دریافت پیر دانا روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. به نظر شما، راز پیروزی های پسر جوان، چه بود؟
2. چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. با پدرش مشورت می کرد و از تجربیات پدرش استفاده می کرد.
2. به دیگران احترام بگذاریم و گفتار و رفتار نسنجیده و بیهوده نداشته باشیم.

نویسنده : ۲-راز پیروزی های پسر کمک گرفتن از تجربه ها و هوش بزرگان بود و پسر هم از پدر باهوش و باتجربه خود کمک گرفت

۱- برای احترام داشتن کار کردن و صبح ها از خواب بیدار شدن و به سرکار رفتن و رفتار خوب و احترام به دیگران.

نویسنده : ۱_ ازکسانی که تجربه زیادی دارند برای حل مشکلات کمک بگیریم بی شک کسانی که تجربه دارند راحت تر راه حل را حل می کنند
۲_ هر کجا که هستیم با بزرگ تر ها با ادب و رفتار و گفتار خوبی داشته باشیم تا آنها را از خود رنجیده خاطر نکنیم.

نویسنده :‌۱=گوش دادن و عمل کردن به حرف های پدرش
۲=هر روز زود تر از همه بیدار شدن و سرکار یا مدرسه رفتن و با دیگران رفتار شایسته داشتن.