جواب فعالیت صفحه ۸۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دریاهای اطراف شبه جزیره ی عربستان را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دریای مدیترانه، دریای سرخ، خلیج فارس، دریای عمان.