به اونایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد می شود چه می گویند جواب سوال به اونایی که در اثر ضربه فلز ایجاد می شود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

به آوایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد میشود

به چیزهایی که در اثر ضربه دو فلز ایجاد می شود چه می گویند

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان نام سنگی شفاف وگرانبها می باشد وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال چکاچاک است. شما با وارد کردن حروف چکاچاک میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.