جواب حکایت درخت علم صفحه ۷۷ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم در این شعر علم به چه چیزهایی مانند شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : به درخت،به آفتاب، به دریا وبه ابر تشبیه شده است.

حوریه :‌این علم، گاهی، نامش درخت، گاهی آفتاب، گاهی دریا و گاهی ابر نامش شد..