جواب بارش فکری صفحه ۶۰ کتاب کار و فناوری هشتم اگر در بافته از دو رنگ نخ استفاده کرده اید و در آن گره و نخ اضافی می بینید با دوستان خود روش هایی را برای مخفی کردن آن ها پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.