جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۴۰ کتاب پیام های آسمان پایه نهم اگر در جامعه اسلامی عده ای به مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مرحله اول: رهبر با ملایمت به ارشاد آنان می پردازد و در صورت توبه و بازگشت، جامعه اسلامی آن ها را می پذیرد.
مرحله دوم: با دستور ولی فقیه مجتهدان به جهاد و مقابله با این افراد بر می خیزند و خطر را دور می کنند.