جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در دوران ظهور چه تغییراتی در اخلاق مردم ارتباط کشور های مختلف با یکدیگر پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در دوران ظهور امام زمان (عج) اخلاق مردم تبدیل به اخلاق الهی تبدیل می شود و به دنبال آن به دلیل یک رنگ شدن مردم ارتباطات ملل یکدست شده و وسعت می یابد. در نتیج عدالت حاکم می شود و بر اثر عوامل ذکر شده و تمرکز بر علم و دانش، دانش به حدّ اعلای خود می رسد.