جواب فعالیت صفحه ۴۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم در دوره اسلامی به دانشمندان حکیم می گفتند چون آنها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم استاد بودند چند مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.