جواب درک مطلب صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این که در کارها باید مشورت کرد چون هرکس تجربه ای دارد و استفاده از تجربه دیگران باعث می شود ما در کارها موفق تر باشیم.

بهاره : باید با رفتاری محبت آمیز و دوستانه از او درخواست دوستی کنیم
البته دوستی که ما میخواهیم انتخاب کنیم باید ویژگی هایی را هم داشته باشد مثل :باایمان-دانا مهربان و صمیمی باشد یعنی دوست نیم راه نباشد.