جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان در زمان حکومت سلسله های ترک تبار ایرانیان چه نقشی در اداره ی امور کشور داشتند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نقش بسیار زیادی داشتند.، چون حاکمان ترک تبار از اقوام بیابانگرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند. به همین دلیل ایرانیسان باهوش و خردمند را به عنوان وزیر خود به خدمت گرفتند. این وزیران ایرانی خدمات عمرانی، فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.

مجتبی علی دوستی : نقش بسیاری داشتند =زیرا حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان‌گرد بودند و از کشور داری اطلاعی نداشتند ایرانیان باهوش را به عنوان وزیر خود انتخاب کردند این وزیران ایرانی خدمت عمرانی فرهنگی و ادبی زیادی به کشور کردند.خیلی ممنونم که نظر من را خواندید 😘😍🤗👑امیدوارم از نظرم راضی باشید.