جواب خودارزیابی صفحه ۶۹ کتاب فرهنگ و هنر پایه هفتم در سرمشق های این درس دوایر کدامند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.