جواب کارگاه درس پژوهی صفحه ۸۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم در مورد قالب شعری غزل تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

m.s : شعر غزل
غزل در لغت نامه به معنای حدیث عاشقی میباشد .در شعر غزل شاعر با معشوق خود به راز و نیاز می پردازد.حال چه عشق زمینی و چه عشق آسمانی.
🔹 تاریخچه ی غزل
تاریخچه ی غزل به قرن ششم بر می گردد.یعنی زمانی که قصیده رو به زوال بود .در قرن هفتم غزل به اوج شکوفایی خود رسید و دیگر قصیده را برکنار کرد.
🔹 انواع غزل
1_غزل عاشقانه:بنا کننده این نوع غزل انوری بود.سعدی این نوع غزل را تکمیل کرد و در زمان حال حسین منزوی نیز شاعر شاخص این قالب است.
2_غزل عارفانه:سنایی غزنوی برپا کننده این قالب بود و عطار نیشابوری،فخرالدین عراقی و مولوی بلخی نیز این قالب را تکمیل کردند و به آن رشد دادند. برترین چهره این شعر در قرن های گذشته نیز در عصر مشروطه میزیست که نام او وحدت کرمانشاهی میباشد.
3_غزل تلفیقی:این نوع قالب ترکیب دو قالب عاشقانه و عارفانه است. کامل ترین نوع این قالب در شعرهای حافظ وجود دارد اما می توان این نوع را در اشعار خواجوی کرمانی،عماد فقیه کرمانی ،اوحدی مراغه ای و سلمان ساجوی مشاهده کرد.
4_غزل قلندری:در این نوع از غزل شاعر به زاهدان و صوفیان ظاهر پرست طعنه و کنایه می زند.این نوع غزل در شعر های خاقانی،عراقی،عطار،سنایی غزنوی،سعدی و حافظ وجود دارد.
5_غزل مضمون:این نوع غزل بیشتر به سبک هندی شناخته می شود .این قالب در اشعار طالب آملی،صائب تبریزی و کلیم کاشانی وجود دارد. بعضی از شاعران ایرانی مانند جلال اصفحانی و بعضی شاعران هندی مانند بیدل دهلوی این نوع از غزل را به دلیل تخیلات عجیب زیاد در شعر به سمت ذهنیت های غیر قابل فهم سوق داده اند.
6_غزل سیاسی _وطنی:این نوع غزل درباره ی مسائل مهم اجتماعی _سیاسی سروده می شود.لشعار عارف قزوینی،فرخی یزدی،غلامرضا قدس،ابولقاسم لاهوتی و هوشنگ ابتهاج حاوی این نوع غزل می باشد .
7_غزل نو : این نوع غزل تحت تاثیر شعر نو به وجود آمده است.غلبه تصاویر نو وجدید،وحدت محتوا و زبان تازه امروزی از ویژگی های این نوع غزل است.در اشعار حسین منزوی،سیمین بهبهانی،هوشنگ ابتهاج،منوچهر نیستانی و محمد علی بهمنی نمونه های معروف و مشهوری از این قالب وجود دارد.
8_غزل پست مدرن:از ویژگی های این نوع غزل می توان به بازی های زبانی زیاد و تفکرات فلسفی و نقد مدرنیسم اشاره کرد.این قالب با نام های متفاوتی مانند غزل پیشرو شناخته میشود.اشعار علیرضا نسیمی،مهدی موسوی،فاطمه اختصاری و الهام میزبان حاوی این نوع غزل می باشد.
🔹شکل و ساختار غزل
تعداد ابیات غزل از 5 بیت شروع میشود و تا 14 بیت ادامه پیدا میکند.در آخرین بیت غزل نیز شاعر تخلص خود را می آورد.بهترین بیتی که در غزل وجود دارد را شاه بیت یا بیت الغزل می نامند.درشعر غزل مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است.ساختار غزل به این صورت است:
____الف ____الف
____ ____الف
____ ____الف
____ ____الف
🔹نتیجه گیری
شعر غزل ،شعری کوتاه است که با موضوع های عاشقانه،عارفانه،مدرن و اجتماعی سروده می شود . در اشعار بیشتر شاعران مشهور و معروف این نوع شعر نیز دیده می شود.امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده و لذت را برده باشید.