جواب کار کلاسی صفحه ۳۲ کتاب کار و فناوری پایه هفتم کلیدواژه های جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر خراسان رضوی ویژگی ها ابوالقاسم فردوسی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : متوسط, این واژه نسبت به واژه قبلی مناسب تر است.