جواب درک مطلب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی چهارم ابتدایی چه موضوعی در نامه باعث خوشحالی مادر شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوب بودن حال پدر.