جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم در نماز جماعت ماموم باید غیر از همه قسمت های نماز را خودش بخواند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در نماز جماعت ماموم باید غیر از ….حمد…. و ….سوره…. همه قسمت های نماز را خودش بخواند.
3. غسل کردن چهار مرحله دارد.