جواب فکر کنید صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی پایه پنجم در هر تصویر سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای اینکه آب در کف جمع نشود و به سمت آبراهی که برای آن تعبیه شده، برود.