جواب کامل کنید صفحه ۴۹ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم در چه مواردی می توانیم تیمم کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ب آ ….آب…. نباشد.
ت و ق ….وقت…. نباشد.
رض ر استفاده از آب ….ضرر…. داشته باشد.