جواب فکر کنید صفحه ۱۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات از نوشتن روی سنگ چوب درختان و نقاشی روی دیوار غار ها استفاده می کردند مزایا و معایب این روش ها را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در گذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها و سنگ استفاده می کردند. مزایا و معایب این روش ها را بنویسید.

علی جوادی : مزایا هیچ هزینه ای در قبال سنگ و چوب ودرختان نمی دادند.