جواب فعالیت صفحه ۹۶ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی چگونه برق تولید میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیروگاه های آبی.
مقدمه
نیرو گاه های آبی انرژی ذخیره شده آب در ارتفاع بالا را با استفاده از توربین های آبی به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. در این نیروگاه ها ابتدا انرژی پتانسیل به انرزی جنبشی و سپس انرزی جنبشی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

معیارهای انتخاب محل نیروگاه
1. موجود بودن مقادیر عظیم انرژی آبی.
2. انتخاب محل مناسب برای ساخت سد (وجود کوه های بلند و مقاوم در دو طرف آن).
3. استحکام قوی فونداسیون محل سد همراه با صرف حداقل هزینه.
4. سطح آب نبایستی از حداقل مقدار مورد نیاز پاین تر بیاید.
5. محل مورد نظر از لحاظ دستیابی بایستی سهل الوصول باشد.
6. جریان آب در پریودهای مختلف مناسب باشد.
7. منابع محلی شن و ماسه و مصالح ساختمانی در دسترس باشد.

طبقه بندی نیروگاه های آبی
تمام نیروگاه های آبی نیاز به سد دارند. سد مقادیر زیادی آب پشت خود ذخیره می کند حوضچه سد معمولا آب پشت خود را برای پریود هفته ای نگهداری می کنند. مراحل تولید برق در مسیر جریان آب صورت می گیرد و در نهایت در پاین سد.
تولید برق می شود.