جواب قلمرو فکری صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنا و مفهوم دست تنگ بود و وسعتی نداشت کخ حال مرا مرمتی کند نثر روان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فقیر بود و وضع مالی خوبی نداشت که به حال من رسیدگی کند.