جواب برسی صفحه ۱۲۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم دعای قنوت انسان را در برابر چه گناهانی حفظ خواهد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انجام گناه در دنیا.