جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم درباره عملیات های دوران دفاع مقدس جدولی تهیه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) کربلای 5 / اسفند ماه 1365 / یا زهرا / آزادی 15 کیلومتر از کشور
2) کربلای 4 / دی ماه 1365/ محمد رسول الله/ شکست عملیات نظامی ایران
3) بدر / اسفندماه 1363 / یا فاطمه زهرا / مورد هدف بودن شهرهای عراق به ویژه بصره
4) بیت المقدس مهرماه 1360 / یا علی ابن ابی طالب / آزادسازی خرمشهر