جواب تدبر صفحه ۵۸ کتاب دین و زندگی پایه دهم دلایل انکار معاد در قرآن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) گناه کاری 2) علاقه به انجام گناه بدون نگرانی 3) سرمستی از نعمت ها و اصرار بر گناهان.