دلیل اصلی مردن ملیکا 8 ساله هفتکل خوزستان چیست ؟

به گزارش سایت نکس لود دختر ۸ ساله ای که به نام ملیکا اهل هفتکل خوزستان که در کوچه بازی می کرد یک روز گم می شود و پس از چند روز به علت خفه گی زیر خاک در مخروبه ای صد متری از خانه شان پیدا می شود. ساعت هفتم دیروز از خانه خارج می شود و پس از گزارش گم شدن امشب در صد متری محل سکونت خود جسد بی جان او در یک ساختمانی که خراب شده است زیر خاک دفن شده پیدا میشود.

قاتل ملیکا 8 ساله کیست ؟

قاتل ملیکا هشت ساله هنوز پیدا نشده است و پلیس همچنان دنبال قاتل ملیکا است.ملیکا که فرزند طلاق است پس از جدا شدن مادر و پدر خود در خانه مادر بزرگه زندگی می‌کرد و دختر مظلومی بود. قتل های زیادی مثل قتل آتنا اصلانی در کشور روی می دهد. ملیکای کوچک به علت خفه گی فوت کرده است و احتمال تجاوز هم وجود دارد که پس از بررسی پزشکی قانونی برای شما دوستان عزیز خبر آن را خواهیم گذاشت.