جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان دلیل هوشمندی خواجه نصیرالدین طوسی و اقدامات مهم او را به اختصار بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وی می دانست که برای حفظ جامعه در زمان خود به سه چیز نیازمند است: شمشیر، قلم و دینار قلم که از همه کارسازتر بود، در دستش بود و به وسیله ی آن توانست به درون حکومت مغول رفته و مشاور هلاکو شود. از کارهای مهم وی می توان به تاسیس رصدخانه بزرگ مراغه، تاسیس کتابخانه ای با 400 هزار جلد کتاب در کنار آن، نسخه برداری و جمع آوری کتاب ها می توان نام برد.

نویسنده :‌خواجه نصیر الدین توسی با خود فکر کرد و فهمید که چیزی که در دست خود هست کار ساز ترین تدبیر برای ورود به درباره هلاکو بود . او با نقشه ی زیرکانه ی خود مشاور هلاکو شد و کار های زیادی انجام داد مثال : درست کردن رصد خانه ی مراغه و خیلی کارهای زیاد دیگر که بیشتر برای شهر یا کشور خود انجام می داد نه برای هلاکو .