جواب به کار ببندیم صفحه ۸۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلیل کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دو شهر شیراز و اصفهان چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.