جواب تدبر کنید صفحه ۶۰ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم آیات ده تا دوازده (10 تا 12) سوره ی حجرات با معنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.
اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَئٌ: مؤمنان، …………………………………………………..
فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم: پس میان برادرانتان اصلاح کنید.
وَاتَّقُوااللهَ: و تقوا را پیشه کنید.
لَعَلَّکُم تُرحَمونَ: تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: …………………………………………………..
لا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ: گروهی (از شما) گروه دیگری را …………………..
عَسی اَن یَکونواخَیرًا مِنهُم: چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.
وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ: و …………………………………………………..
عَسی اَن یَکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ: چه بسا آنها بهتر از اینها باشند.
وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم: …………………………………………………..
وَ لا تَنابَزوا بِالاَلقابِ: …………………………………………………..
بِئسَ الِسمُ الفُسوقُ بَعدَ الایمانِ: بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان، نام کفرآمیز بگذارند.
وَ مَن لَمی تُب: و آنها که توبه نکنند،
فَاُولئِکَ هُمُ الظّالِمونَ: ظالم و ستمگر هستند.
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: …………………………………………………..
اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ: از ………………. زیاد بپرهیزید.
اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ: چرا که برخی از گمان ها گناه است.
وَ لا تَجَسَّسوا: و هرگز در کار دیگران …………………………………………………..
وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا: و…………………………………………………..
اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَن یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیّتًا: آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟
فَکَرِهتُموهُ: حتماً شما چنین کاری را ناپسند می شمارید.
وَ اتَّقُوااللهَ: پس تقوای الهی پیشه کنید.
اِنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحیمٌ: قطعاً خدا توبه پذیر و مهربان است.
1. این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته ای سفارش می کند؟
2. از انجام دادن چه رفتارهای ناشایست های نهی می کند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اِنَّمَا المُؤمِنونَ اِخوَئٌ: مؤمنان، ……همه برادر یکدیگرند……
فَاَصلِحوا بَینَ اَخَوَیکُم: پس میان برادرانتان اصلاح کنید.
وَاتَّقُوااللهَ: و تقوا را پیشه کنید.
لَعَلَّکُم تُرحَمونَ: تا مورد لطف و رحمت او قرار گیرید.
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: ……ای کسانی که ایمان آوردید……
لا یَسخَر قَومٌ مِن قَومٍ: گروهی (از شما) گروه دیگری را ……نباید مسخره کند……
عَسی اَن یَکونواخَیرًا مِنهُم: چه بسا آنها از اینها بهتر باشند.
وَ لا نِساءٌ مِن نِساءٍ: و …… و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را مسخره نکنند……
عَسی اَن یَکُنَّ خَیرًا مِنهُنَّ: چه بسا آنها بهتر از اینها باشند.
وَ لا تَلمِزوا اَنفُسَکُم: ……هرگز عیبجویی (از همدینان) خود نکنید……
وَ لا تَنابَزوا بِالاَلقابِ: ……و به نام و لقب‌های زشت یکدیگر را نخوانید……
بِئسَ الِسمُ الفُسوقُ بَعدَ الایمانِ: بسیار بد است که بر کسی بعد از ایمان، نام کفرآمیز بگذارند.
وَ مَن لَمی تُب: و آنها که توبه نکنند،
فَاُولئِکَ هُمُ الظّالِمونَ: ظالم و ستمگر هستند.
یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا: ……ای کسانی که ایمان آوردید……
اِجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ: از ……گمان های…… زیاد بپرهیزید.
اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ: چرا که برخی از گمان ها گناه است.
وَ لا تَجَسَّسوا: و هرگز در کار دیگران ……تجسّس نکنید……
وَ لا یَغتَب بَعضُکُم بَعضًا: و……غیبت یکدیگر را نکنید……
اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَن یَأکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیّتًا: آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟
فَکَرِهتُموهُ: حتماً شما چنین کاری را ناپسند می شمارید.
وَ اتَّقُوااللهَ: پس تقوای الهی پیشه کنید.
اِنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحیمٌ: قطعاً خدا توبه پذیر و مهربان است.
1. الف) مهر و محبت را بین همدیگر رواج دهید ب) کدورت ها را ازبین ببرید پ) تقوای خدا را پیشه کنید
2. الف) یکدیگر را مسخره نکنید ب) همدیگر را با لقب های زشت نخوانید پ) غیبت نکنید عیبجویی نکنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

دیار : ما بای ادب داشته باشی و بر ما خیلی تاثیر می گذارد.