جواب فعالیت صفحه ۹۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ده شغل که با دریا سروکار دارند نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ماهیگیری, قایق رانی, کشتی سازی, ملوانی, کنسروسازی, غواصی, کار در سکوهای نقتی, کار در سازمان شیلات, آموزش شنا, کار در سازمان بنادر و کشتیرانی, بارگیری و باراندازی کالاهای کشتی ها, انبارداری در بنادر.

مهدی هاشمی : سازمان شیلات سازمان بنادر و دریا نوردی.

یوسف : بارگیری- سازمان شیلات -سازمان بنادر-دریانوردی-ماهیگری-بارگیری-غواصی-ملوانی-کشتی سازی-.