جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶ کتاب علوم تجربی پایه هفتم دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اثرات مضر دود سیگار در اطرافیان فرد سیگاری به مراتب بیشتر از خود فرد است که به آن سیگار کشیدن تحمیلی می گویند. بیماری های قلبی و عروقی مانند سکته های قلبی و مغزی (30 درص از بیماری های قلبی و عروقی در میان غیر سیگاری هایی دیده می شود که با سیگاری ها زندگی می کنند. سرطان ریه (یک سوم موارد سرطان ریه) در غیرسیگاری ها ناشی از سیگار کشیدن تحمیلی دیده می شود.