جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و از سوی دیگر به عنوان پاره ای از آتش؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : میزان اثرپذیری دوست در دوران نوجوانی بسیار بالاست و گاه به حدی است که شخص می کوشد مانند دوست خود حرف بزند و مثل او انتخاب و زندگی کند.بنابراین اگر با افراد فاسد دوستی کنیم وجودمان ناخودآگاه، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید ولی اگر با افراد نیکو رفاقت کنیم در.

ماهک : به نظر من به بعضی از دوست ها که در ظاهر خوب اند ولی در باطن بد اند برای دوستی مناسب نیستند.