جواب فعالیت صفحه ۳۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان ابتدایی دو تمدن باستانی را که در گذشته های دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شهر سوخته, تپه سیلک.