جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی کدام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خوب دیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن.

محمد : دقت در پیرامون و مطالعه و افزایش اطلاعات به بالا رفتن سطح دانایی و اطلاعات ما کمک میکنند.