جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۵۸ کتاب قرآن پایه ششم دو فایده از فواید آب و آتش را در زندگی انسان بنویس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مثلا ما از آب برای رفع تشنگی استفاده میکنیم و از آتش برای پختن غذا استفاده می کنیم.

هایده : آب برای کار های زیادی استفاده می شود.وآتش هم برای کار های زیادی.

هایده : فواید آب فقط رفع تشنگی نیست.فواید آتش هم فقط برای فلزات نیست.

فرشته خاوری : فواید آب رفع تشنگی و فواید آتش ذوب فلزات.

ناشناس : اگر اب نباشد هیچ گل وگیاهی سبز نمیشود و خیلی زندگی سختی را پیش رو داشتیم از اتش هم برای گرم کردن خودمان یا پختن غذا کمک میکند.

نویسنده : از اب برای شستن وسیله ها و خوردن اب و از اتش برای گرم کردن غذا و گرم کردن خودمان استفاده میکنند.

نویسنده : از اب برای پاک سازی بدن واز اتش برای ساختن ظروف و پختن غذا استفاده می شود.

ناشناس : آتش برای پختن است…
اب برای نوشیدن است….

ناشناس : از آب میتوان استفاده های زیادی کرد ولی از آتش گرم کردن خانه در فصل زمستان و غدا درست کردن برای وعده ی غذایی ..