جواب فعالیت صفحه ۸۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دو مسجد مهم مسلمانان جهان را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مسجد الحرام.