جواب خودت را امتحان کن صفحه ۵۵ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم دو مورد از آثار صدقه دادن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نجات یافتن از مرگ بد، عاقبت به خیری.