جواب فعالیت صفحه ۳۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم دو مورد از کالا ها را انتخاب کنید و بگویید تولید کنندگان برای تولید آنها به چه چیز هایی نیاز داشته اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شلوار : 1- مواد اولیه: پارچه – نخ – دکمه – زیپ 2- برق و گاز 3- نیروی کار 4- چرخ خیاطی دفتر: 1- مواد اولیه : کاغذ – جوهر و… 2- برق و گاز 3- نیروی کار 4- تجهیزات مورد نیاز.

زینب : کوسن مبل : مواداولیه : ۱ نیروی کار ۲ سرمایه ۳ پارچه ۴ متر ۵ چرخ خیاطی ۶ سنجاق ۷ برق ۸ صابون خیاطی ۹ طرح یا ایده.

مهدی : شلوار : 1- مواد اولیه: پارچه – نخ – دکمه – زیپ 2- برق و گاز 3- نیروی کار 4- چرخ خیاطی دفتر: 1- مواد اولیه : کاغذ – جوهر و… 2- برق و گاز 3- نیروی کار 4- تجهیزات مورد نیاز.