جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود. او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد. تلاش و کوشش بی نظیر.