جواب پرسش صفحه ۱۲۹ کتاب کار و فناوری پایه نهم چه کاربردهای دیگری می توان برای پلاک مسی آماده شده در نظر گرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دامنه استفاده از دست سازه ی حکاکی شده مسی می تواند بسیار زیاد باشد که آن هم به علت مقاومت زیاد مس به زنگ زدگی و خورندگی و زیبایی آن است. پس با توجه به هدف ساخت می توان در موارد زیر از دستکوب ها و پلاک های مسی استفاده کرد.
تابلوها و پلاک های تزینی – پلاک درب منزل – تابلوی راهنما در ادارات – تابلوی درج سمت – تابلوی سر درب اتاق های ادارات – ظروف مختلف – ورقه های فانتزی و . در ساخت و نوع استفاده ضخامت کار مهم است.